خیزش صنعت سمنان برای مقابله با تحریم ها

خیزش صنعت سمنان برای مقابله با تحریم ها سیب پال: هم افزایی دستگاه های اجرایی با بنگاه های اقتصادی برای ارائه تسهیلات رونق تولید و رفع مشكلات بیمه ای و مالیاتی علاوه برای كاهش آمار بیكاری به خیزش بخش صنعت سمنان برای خنثی سازی تحریم های استكبار جهانی می انجامد.


به گزارش سیب پال به نقل از ایرنا، برمبنای ابلاغ دستور معاون اول رئیس جمهوری به وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی، تقسیط ماهانه بدهی تامین اجتماعی واحدهای تولیدی به استان ها تفویض اختیار شده است و واحدهای تولیدی می توانند بدهی های خودرا به صورت 60 ماهه و پلكانی تقسیط كنند.
براساس آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان تابحال 677 واحد تولیدی سمنان به منظور بهره مندی از تسهیلات رونق تولید سال 97 ثبت نام كردند كه 381 واحد به منظور دریافت حدود 9 هزار و 100 میلیارد ریال به بانك های عامل معرفی گشتند.
در سال جاری 59 واحد تولیدی صنعتی و كشاورزی استان سمنان به ارزش بیشتر از 2 هزار و 540 میلیارد ریال تسهیلات دریافت كرده اند كه سهم صنعت حدود 2 هزار و 280 میلیارد ریال و سهم كشاورزی 260 میلیارد ریال است.
به گفته بهروز اسودی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان تابحال 72 درصد از مصوبه های كارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اجرایی شده است و در این ستاد مشكلات 678 واحد تولیدی استان بررسی شده است.
به گفته كارشناسان، استان سمنان ظرفیت های قابل توجهی جهت راه اندازی واحدهای تولیدی و صنعتی به منظور رونق كسب و كار در منطقه دارد كه با همدلی نهادهای اجرایی و رفع قوانین دست و پاگیر می توان فعالان اقتصادی را برای سرمایه گذاری ترغیب كرد.
سمنان با برخورداری از 2 هزار و 20 واحدی صنعتی از قطب های مهم اقتصادی و تولیدی كشور است و صنعتگران این استان در سال های گذشته به سبب تحریم، ركود و نبود نقدینگی با مشكلات زیادی دسته و پنجه نرم كردند كه به باور كارشناسان تشكیل كارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و نمایش تسهیلات به بنگاه های اقتصادی از طرف دولت دوازدهم، امید را در دل صنعتگران استان سمنان زنده كرد.

** كنترل بدهكاری های جاری بنگاه های اقتصادی
رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان اظهار داشت: برای حمایت روزافزون از بنگاه های اقتصادی استان پیشنهاد میگردد بدهكاری های جاری این واحدها كنترل و تقسیط شود.
رستم سعداللهی افزود: در خیلی از استان های كشور مانند آذربایجان شرقی جرایم بنگاه های اقتصادی به صورت 100 درصدی بخشوده شده است و اتخاذ این راهبرد در استان سمنان هم اجرا شود.
وی اشاره كرد: در شرایط تحریم های اقتصادی تمام واحدهای صنعتی استان سمنان نیازمند حمایت هستند و نباید در این شرایط سخت این واحدها را به حال خود رها كرد.
رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان افزود: كاهش نقدینگی و ركود در بازار همچون چالش های اساسی بنگاه های اقتصادی می باشد كه مسئولان امر برای رفع چالش های از این دست واحدهای صنعتی استان بیشتر تلاش كنند.

** بدهكاری مالیاتی واحدهای صنعتی سمنان تقسیط میگردد
مدیركل امور مالیاتی استان سمنان اظهار داشت: به منظور حمایت همه جانبه و پیشگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی استان، بدهكاری های مالیاتی این واحدها تقسیط میگردد.
عباس بی نیاز اضافه كرد: بیشتر از 320 میلیارد ریال تابحال چك برگشتی به سبب وصول نشدن بدهكاری های تقسیط شده بنگاه های اقتصادی به امور مالیاتی استان سمنان گزارش شده است.
وی افزود: بیشتر از 520 میلیارد ریال از بدهكاری های مالیاتی بنگاه های اقتصادی استان سمنان تا آخر سال 1399 تقسیط شده است.
بی نیاز افزود: با وجود تقسیط بدهكاری مالیاتی واحدهای صنعتی، صاحبان صنایع این بدهكاری مالیاتی تقسیطی را هم در زمان مقرر پرداخت نمی كنند.
وی اشاره كرد: مشكلات بسیار قابل توجهی بر سر راه واحدهای صنعتی استان سمنان وجود دارد، اما اداره كل امور مالیاتی تلاش می كند با اتخاذ ساز و كارهایی هماهنگ بخشی از مشكلات این واحدها را برطرف كند.
مدیركل امور مالیاتی استان سمنان اظهار داشت: در چند پارسال اداره كل امور مالیاتی استان در چارچوب طرح های مختلف تقسیطی از بنگاه های اقتصادی سمنان حمایت كرده است و این راهبرد برای سال های آینده هم ادامه می یابد.

** بنگاه های اقتصادی سمنان نیازمند حمایت
استاندارسمنان اظهار داشت: در شرایط سخت اقتصادی و تحریم های ناجوانمردانه استكبار جهانی، بنگاه های اقتصادی استان نیازمند حمایت هستند.
علیرضا آشناگر اضافه كرد: حالا بنگاه های اقتصادی استان سمنان با افزایش روزافزون قیمت اولیه و كمبود نقدینگی مواجهند كه دستگاه های اجرایی تا می توانند برای رفع مشكلات واحدهای صنعتی استان سمنان تلاش كنند.
وی اشاره كرد: برخی از بانك های عامل استان سمنان امسال بیش از اندازه انتظار تسهیلات پرداخت كردند اما عملكرد تعدادی دیگر از بانك های عامل استان به هیچ عنوان رضایت بخش نیست.
آشناگر اشاره كرد: درانتها سال جاری عملكرد بانك های عاملی كه عملكرد چندان مطلوبی نداشتند به مردم اطلاع رسانی میگردد و در این شرایط سخت اقتصادی همكاری و اتحاد تمامی دستگاه های اجرایی برای رفع مشكلات واحدهای صنعتی استان اجتناب ناپذیر است.
استاندار سمنان افزود: برای تقسیط بدهی مالیاتی و بیمه ای بنگاه های اقتصادی استان سمنان نهایت همكاری از طرف دستگاه های اجرایی مربوط صورت گیرد.
وی اظهار داشت: نظارت بر روند ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی از طرف كارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان پیگیری شود و بانك های خصوصی همكاری بیشتری با واحدهای صنعتی به منظور ارائه تسهیلات رونق تولید داشته باشند.

** پشتیبانی از واحدهای صنعتی در اولویت است
مدیركل تامین اجتماعی استان سمنان اظهار داشت: پشتیبانی از واحدهای صنعتی استان سمنان با تقسیط بدهكاری های بیمه ای در اولویت كاری اداره كل تامین اجتماعی قرار دارد.
محمد اخلاقی اضافه كرد: در استان سمنان 161 هزار نفر تحت پوشش تامین اجتماعی هستند و 37 هزار نفر از این اداره كل مستمری دریافت می كنند.
وی اشاره كرد: ماهانه 600 میلیارد ریال به مستمری بگیران اداره تامین اجتماعی استان سمنان حقوق پرداخت میگردد و تنها منبع پرداختی این مستمری ها وصول حقوق بیمه است.
مدیركل تامین اجتماعی استان سمنان افزود: این اداره كل آماده همكاری های همه جانبه در بحث تقسیط بدهكاری های بیمه ای با واحدهای صنعتی است اما بنگاه های اقتصادی در زمان مقرر به پرداخت این بدهكاری ها اقدام نمایند.
اخلاقی افزود: برای حفظ اشتغال موجود همكاری با واحدهای صنعتی و تولیدی استان سمنان اجتناب ناپذیر است و تعطیلی حتی یك بنگاه اقتصادی در این شرایط اقتصادی كشور به صلاح نیست.
وی افزود: از سه سال پیش روند تقسیط بدهكاری های بیمه ای واحدهای صنعتی استان سمنان در دستور كار است و این روند در امتداد پشتیبانی از تولید داخلی برای سال های آینده هم ادامه می یابد.
مدیركل تامین اجتماعی استان سمنان اظهار داشت: تنها 6 درصد از مشكلات واحدهای صنعتی استان سمنان مربوط به بدهكاری های معوق است كه این امر به مدلول حمایت های همه جانبه این اداره كل از بخش صنعت است.

** كاهش نقدینگی دغدغه اساسی واحدهای صنعتی
یك مدیر واحد صنعتی در شهرك صنعتی بزرگ سمنان اظهار داشت: كاهش نقدینگی و سرمایه در گردش یكی از چالش های اساسی واحدهای صنعتی استان سمنان است كه مسئولان امر برای رفع این چالش واحدهای صنعتی اقدام نمایند.
مجیدرضا یغمایی اضافه كرد: افزایش غیرمتعارف قیمت مواد اولیه تولید كالا در استان سمنان به هیچ عنوان قابل پذیرش نمی باشد و با هم افزایی دستگاه های اجرایی روند افزایش قیمت این محصولات متوقف شود.
وی اشاره كرد: در این شرایط حساس اقتصادی و تحریم های استكبار جهانی هم افزایی دولت و بخش خصوصی برای پیشگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی اجتناب ناپذیر است.
یغمایی افزود: از اردیبهشت امسال تابحال روند قیمت مواد اولیه تولید كالا در كشور روند افزایشی داشته است و در 2 ماه گذشته این چالش شدت بیشتری گرفته است.
این فعال اقتصادی اشاره كرد: ركود در بازار یكی از چالش های دیگر واحدهای صنعتی در استان سمنان است و كاهش قدرت خرید مردم به طبع به كاهش فروش محصولات دامن زده است.
به گزارش سیب پال به نقل از ایرنا، در استان سمنان 2 هزار و 20 واحد صنعتی و تولیدی فعال است.
7339/6103


1397/10/09
14:19:44
5.0 / 5
3660
تگهای خبر: ارز , اقتصاد , بازار , بانك
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین مطالب مرتبط در سیب پال
نظرات بینندگان سیب پال در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۴
سیب پال sibPal

سیب پال

اخبار اقتصادی

sibpal.ir - حقوق مالکیتی سایت سیب پال محفوظ است