اسنادی برای ساخت شهر فرودگاهی چابهار

اسنادی برای ساخت شهر فرودگاهی چابهار به گزارش سیب پال معاون حمل و نقل و ترانزیت منطقه آزاد چابهار تصریح كرد كه در خیلی از اسناد بالادستی می توان اجبار راه اندازی شهر فرودگاهی چابهار را جست وجو كرد.


به گزارش سیب پال به نقل از ایسنا، در نیمه آذرماه سال قبل و پس از سال ها اما و اگر در مورد راه اندازی فرودگاه بین المللی چابهار سرانجام با حضور مسؤلان ایجاد این شهر فرودگاهی در دستور کار قرار گرفت. براین اساس از آغاز تیرماه سال جاری طی قراردادی ۴۸۵ میلیارد تومانی ساخت فرودگاه بین المللی چابهار با پیمانکاران ایرانی رسما شروع شده و تابحال برپایه برنامه از پیش تعیین شده پیش رفته است. فاز اول شهر فرودگاهی چابهار مقرر است تا انتهای سال آینده به بهره برداری برسد.
اما این که چرا باید در چابهار فرودگاه بین المللی راه اندازی شده و چه لزوم هایی در این رابطه وجود دارد موضوعی است که در گفتگو با چلندری – معاون حمل و نقل و ترانزیت منطقه آزاد چابهار – مورد بررسی قرار گرفته است.

تمرکز روسیه و هند بر کریدور جنوب به شمال
وی با اشاره به اینکه سند توسعه محور شرق از برنامه دوم توسعه در کانون توجه بوده و در برنامه های توسعه مورد تاکید قرار گرفته و حتی مباحث بودجه ای آن پیشبینی شده است. اظهار داشت: فارغ از برخی فراموش کاری ها شاید یکی از دلایلی که برنامه های توسعه محور شرق تابحال عملیاتی نشده این بوده که این مسیر بعنوان یک کریدور حمل و نقل بین المللی توجیه اقتصادی پیدا نکرده بود. اما امروز در شرایطی قرار داریم که کریدور جنوب به شمال یک کریدور مهم و استراتژیک با توجیه اقتصادی به حساب می آید و مورد توجه تمام همسایگان ایران است.
چلندری اضافه کرد: روسیه و هند به شدت روی این مسیر ترانزیتی و حمل و نقلی تمرکز داشته و بنا دارند تا این مسیر اجرایی شود. حتی کشورهای حوزه خلیج فارس هم برای ورود به بازار کشورهای آسیای میانه به دنبال حضور در چابهار و استفاده از مزیت های کریدور جنوب به شمال هستند. در نتیجه همه این داده ها، مشخص می شود که حالا این مسیر دارای توجیه اقتصادی شده است و شهر فرودگاهی تنها حلقه مفقوه این کریدور حیاتی به حساب می آید.
معاون حمل و نقل و ترانزیت منطقه آزاد چابهار در ادامه با اشاره به تاکیدی که مقام معظم رهبری بر مبحث آبادسازی سواحل مکران داشته اند، به اسناد بالادستی که بر ساخت فرودگاه چابهار تاکید دارد اشاره نمود.

سند توسعه شرق
وی با اشاره به سند توسعه محور شرق که بر ایجاد فرودگاه تاکید دارد اظهار داشت: بر مبنای بند (۴)قسمت «ب» تصویب نامه هیات وزیران در مورد توسعه محور شرق مورخ پنجم شهریور ۱۳۸۱، ایجاد ظرفیت های زیربنایی، نهادی و سازمانی لازم جهت استفاده حداکثر از قابلیت های ترانزیتی استان سیستان و بلوچستان بعنوان یک مزیت در اولویت قرار گرفت و بر مبنای بند(۲) این مصوبه وزارت راه وترابری موظف شد با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی نسبت به تهیه طرح جامع ترانزیت کالا در راه محور شرق اقدام نماید. سند توسعه محور شرق ۲۰ اقدام را برای توسعه منطقه ضروری دانسته که ساخت فرودگاه در بین پنج اولویت اصلی جای دارد. این سند دقیقا از عنوان «احداث فرودگاه بین المللی در چابهار» بهره برده است.
چلندری با اشاره به اینکه مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۸۴ در چارچوب سند توسعه محور شرق کشور، به صراحت بر سخت فرودگاه چابهار تاکید کرده است، اظهار داشت: تصویب نامه هیات وزیران وزرات راه و شهرسازی را موظف کرده تا آخر برنامه چهارم توسعه نسبت به مطالعه راه اندازی فرودگاه چابهار با مشارکت سازمان منطقه آزاد چابهار اقدام نماید. این مصوبه بر مواردی چون تکمیل مطالعات اجرایی و شروع راه اندازی راه آهن چابهار و اتصال آن به شبکه ریلی کشور و همینطور برنامه ریزی جهت استفاده حداکثری از ظرفیت بنادر چابهار تاکید کرده است. در نتیجه به وضوح، سند توسعه محور شرق بر استفاده از ظرفیت های حمل ونقلی چابهار بعنوان مزیت رقابتی سواحل مکران و موتور توسعه محور شرق تاکید گردیده است.

طرح ویژه توسعه و عمران مکران
معاون حمل و نقل و ترانزیت منطقه آزاد چابهار طرح ویژه توسعه و عمران مکران رابه عنوان سند دیگر برای ساخت فرودگاه اشاره نمود و اظهار داشت: در سند طرح ویژه توسعه و عمران مکران که خرداد ۱۳۹۵در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران تهیه شده به صراحت به ایجاد زیرساخت های مختلف با عملکرد ملی و بین المللی چون فرودگاه بین المللی و راه ْآهن محور شرق بعنوان پتانسیل های اصلی مکران تاکید گردیده است.
وی ادامه داد: طرح توسعه محدوده منطقه آزاد چابهار، توسعه بندر شهیدبهشتی و فعالیتهای صنعتی بزرگ مقیاس چون هاب پتروشیمی و فولاد از برنامه های پیشبینی شده در این سند بوده که همگی یا محقق شده یا در حال انجام می باشد.
همینطور این سند استراتژی توسعه چابهار را مستلزم تقویت نقش ترانزیت بارانداز و بازرگانی ملی و بین المللی ذکر کرده و تحقق این مهم را در گروی بازبینی و تعیین تکلیف نحوه ارتباط زیرساخت های آتی در رابطه با شهر چابهار چون اتصال راه آهن به بندر شهیدبهشتی و استقرار فرودگاه عنوان کرده است.

سند آمایش لجستیک کشور
این مقام مسئول در منطقه آزاد چابهار در ادامه با اشاره به اینکه بر مبنای سند آمایش لجستیک کشور، یکی ازاولویت های تحقق شهرهای لجستیک ایجاد فرودگاه بین المللی است. اضافه کرد: سند جامع لجستیک کشور، چابهار را بعنوان یک نقطه حساس تعریف کرده و عنوان شهر لجستیکی بر آن اطلاق شده است. در کشور چهار شهر لجستیکی تعریف شده که تهران بندر امام، بندعباس و چابهار هستند. این انتخاب نشان دهنده سطح بالا و اهمیت جدی چابهار در حوزه حمل و نقل و لجستیک است.

سند توسعه ملی سیستان و بلوچستان
چلندری با اشاره به اینکه اجبار به ایجاد فرودگاه در چابهار یکی از ارکان سند توسعه ملی استان سیستان و بلوچستان است. افزود: سند توسعه استان بر راه اندازی فرودگاه بین المللی در منطقه شهری چابهار با مشارکت منطقه آزاد تاکید کرده و این اقدام را در زمره اقدامات اولویت دار و محرک توسعه استان عنوان کرده است.

سند آمایش سرزمینی استان سیستان و بلوچستان
او همینطور با اشاره به اینکه سند آمایش سرزمینی استان سیستان و بلوچستان ساخت فرودگاه بین المللی در چابهار را بعنوان یکی از اولویت های اصلی مورد تاکید قرار داده است. اظهار داشت: در این سند تخصیص اعتبار برای فرودگاه جدید چابهار در بودجه سنواتی کشور در جهت سند استراتژیک ـ اجرایی آمایش استان سیستان و بلوچستان لحاظ شده است. همینطور این سند در ترسیم نقش استان سیستان و بلوچستان در تقسیم کار ملی، به توسعه حمل و نقل و لجستیک اشاره کرده و بر توسعه حمل و نقل هوایی در چابهار را از راه فرودگاه بین المللی تاکید کرده است.
دیگر اسنادی که بر وجود فرودگاه بین المللی چابهار تاکید دارد سند توسعه سواحل ‏مکران به منظور تقویت شبکه ‏هوایی، بر ایجاد فرودگاه بین ‏المللی چابهار است.
چلندری با اشاره به بعضی از محورهای مورد تاکید در سند توسعه سواحل مکران که با راه اندازی شهر فرودگاهی چابهار محقق می شوند توضیح داد: منطقه مکران ظرفیت ایجاد انواع صنایع پتروشیمی، فولاد و صنایع بزرگ را دارد و می تواند زمینه گسترده تولید و صادرات مجدد را فراهم سازد. در نهایت توسعه برونزا که محتاج تجهیز منابع و سرمایه گذاری ملی و بین المللی است، عامل مهمی در توسعه منطقه مکران به شمار می آید.
وی افزود: ایفای نقش چابهار بعنوان پیونددهنده و مفصل اتصال دهنده کشورهای حاشیه اقیانوس هند به کشورهای با سرزمین خشکی بست یا محصور در خشکی در آسیای میانه و افغانستان یا اتصال پذیری و ارتباط پذیری عملکردی و کارکردی منطقه در چارچوب شبکه های ملی و فراملی مورد توجه است.
حفظ پیوستگی کالبدی و پیشگیری از چندپارگی توسعه از راه تجهیز و تکمیل زیرساخت های ارتباطی سریع السیر و ایمن هوایی زمینی و آبی، گسترش و بهبود شبکه های ارتباطی سریع برون منطقه ای با تاکید بر محور مرکزی منطقه و توسعه و تجهیز کریدور اصلی ارتباطی و همینطور افزایش تدریجی خودکفایی و خوداتکایی سازمان منطقه ساحلی مکران به واسطه منابع درآمدی پایدار دیگر مواردی است که این مقام مسئول در منطقه آزاد چابهار در جهت اهمیت راه اندازی شهر فرودگاهی مورد توجه قرار داد.
منبع:

1399/07/19
21:02:44
5.0 / 5
1406
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین مطالب مرتبط در سیب پال
نظرات بینندگان سیب پال در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۵
سیب پال sibPal

سیب پال

اخبار اقتصادی

sibpal.ir - حقوق مالکیتی سایت سیب پال محفوظ است