نرخ تورم ۵ ماه نخست سال ۱۴ و هفت دهم درصد شد

نرخ تورم ۵ ماه نخست سال ۱۴ و هفت دهم درصد شد سیب پال نرخ تورم ۵ ماه نخست سال ۱۴ و هفت دهم درصد شد


به گزارش سیب پال به نقل از خبر آنلاین، شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در مردادماه ۱۳۹۷ به عدد ۱۳۳.۸ رسید كه نسبت به ماه قبل معادل ۵.۵ درصد افزایش داشت. شاخص مذكور نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۲۴.۲ درصد افزایش پیدا كرد. طی پنج ماه اول سال جاری شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل ۱۴.۷ درصد افزایش داشته است. میزان تورم در دوازده ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۶ معادل ۱۱.۵ درصد است. شاخص كل بهای كالاها و خدمات مصرفی در مردادماه ۱۳۹۷ بعد از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل ۵.۸ درصد افزایش داشت. خوراكی ها و آشامیدنی ها در مردادماه ۱۳۹۷، شاخص بهای گروه خوراكی ها و آشامیدنی ها نسبت به ماه قبل معادل۷.۶ درصد افزایش داشت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای تعدادی از اقلام و گروه ها مانند گوشت مرغ معادل ۲۹.۱ درصد، میوه های درختی به جز مركبات (به جز گلابی و انگور) ۱۰.۹ درصد، لبنیات و تخم پرندگان ۱۲.۱ درصد، گوشت دام ۶.۱ درصد، خشكبار ۱۱.۶ درصد، سبزی های تازه ۴.۳ درصد، ماهی و حیوانات دریایی ۱۵.۳ درصد، آشامیدنی ها ۷.۹ درصد، انواع برنج ۳ درصد، قند، شكر، مربا، عسل، شكلات و محصولات قنادی ۶.۵ درصد، روغن ها و چربی ها ۴.۶ درصد، فرآورده های سبزی ۸.۴ درصد، نمك و ادویه، سس ها و چاشنی ها و تركیبات خوراكی ۴.۹ درصد، بیسكویت، كیك و شیرینی خشك ۲.۸ درصد، حبوب ۲.۴ درصد، سایر فرآورده های غلات ۶.۲ درصد، طالبی و گرمك ۳.۵ درصد، فرآورده های گوشت ۵.۵ درصد و ماكارونی ۱.۷ درصد بوده است. در این ماه شاخص بهای بعضی از اقلام و گروه ها مانند میوه های جالیزی (به جز طالبی و گرمك) معادل ۶.۹ درصد، انگور ۴.۲ درصد، گلابی ۴.۷ درصد و لیموترش ۰.۴ درصد كاهش پیدا كرد. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه خوراكی ها و آشامیدنی ها معادل ۳۵.۹ درصد افزایش نشان داده است. در این گروه شاخص بهای گروه خوراكی ها معادل ۳۶.۲ درصد و گروه آشامیدنی ها ۳۰ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است. شاخص بهای گروه مذكور بعد از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل ۹.۲ درصد افزایش داشت. دخانیات همینطور در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه دخانیات نسبت به ماه قبل معادل ۲۴.۳ درصد افزایش پیدا كرد. این افزایش ناشی از بالا رفتن شاخص بهای انواع سیگار خارجی معادل ۲۲ درصد و انواع سیگار ایرانی ۲۸.۹ درصد بوده است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه دخانیات معادل ۱۱۴.۴ درصد افزایش داشته است. پوشاك و كفش در مردادماه ۱۳۹۷، شاخص بهای گروه پوشاك و كفش نسبت به ماه قبل معادل ۵.۴ درصد افزایش داشت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروه های پوشاك آماده معادل۴.۸ درصد، انواع كفش ۵.۸ درصد، پارچه برای تهیه پوشاك ۱۰.۷ درصد، اجرت دوخت و شستشوی لباس ۲.۵ درصد و سایر كالاهای پوشاكی ۷ درصد بوده است. شاخص بهای گروه مذكور نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۹.۵ درصد افزایش داشته است. شاخص بهای گروه مذكور بعد از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل ۵.۴ درصد افزایش داشت. مسكن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها در مردادماه ۱۳۹۷، شاخص بهای گروه مسكن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها نسبت بـه ماه قبل با افزایشی معادل ۱.۴ درصد همراه بود. افزایش فوق در اثر بالا رفتن شاخص بهای «ارزش اجاری مسكن شخصی» و «اجاره بهای مسكن غیرشخصی» هر یك معادل ۱.۴ درصد و تعمیرات و خدمات ساختمانی ۳.۲ درصد بوده است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه مسكن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها معادل ۱۱.۶ درصد افزایش داشته است. اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه نسبت به ماه قبل معادل ۱۲.۲ درصد افزایش داشت. این افزایش ناشی از بالارفتن شاخص بهای گروه های وسایل خانگی معادل ۱۷.۲ درصد، مبلمان، اثاث، فرش و انواع كفپوش ۱۵.۷ درصد، ظروف و لوازم آشپزخانه ۹.۸ درصد، كالاها و خدمات مورد استفاده در خانه و خدمات خانگی ۵.۳ درصد، منسوجات مورد استفاده در خانه ۸.۹ درصد و ابزار و وسایل برای خانه ۹.۱ درصد بوده است. در ماه مورد گزارش نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه معادل ۳۷.۵ درصد افزایش داشته است. بهداشت و درمان در مردادماه ۱۳۹۷، شاخص بهای گروه بهداشت و درمان نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل ۲.۹ درصد مواجه گردید. افزایش فوق در اثر بالا رفتن شـاخص بهای گروه های خدمات پزشكی، دندانپزشكی و پیراپزشكی معادل ۴.۱ درصد، دارو، لوازم و مواد طبی و درمانی ۱.۸ درصد و هزینه های بیمارستانی ۱.۶ درصد بوده است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه بهداشت و درمان معادل ۱۵.۲ درصد افزایش داشته است. حمل و نقل در ماه مورد گزارش، شاخص بهای گروه حمل و نقل نسبت به ماه قبل معادل ۱۰.۹ درصد افزایش پیدا كرد. این افزایش ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروه های وسایل نقلیه شخصی معادل ۱۷.۳ درصد، هزینه های رفت و آمد ۹.۴ درصد و تعمیرات و سوخت وسایل نقلیه شخصی ۵.۷ درصد بوده است. در مردادماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه حمل و نقل معادل ۳۵.۹ درصد افزایش داشته است. ارتباطات در مردادماه ۱۳۹۷، شاخص بهای گروه ارتباطات نسبت بـه ماه قبل معادل ۵.۶ درصد افزایش داشت. افزایش فوق بیشتر در اثر بالا رفتن شاخص بهای گروه دستگاه تلفن معادل ۱۸.۴ درصد بوده است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه ارتباطات معادل ۲۳.۵ درصد افزایش داشته است. تفریح و امور فرهنگی در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه تفریح و امور فرهنگی نسبت به ماه قبل معادل ۱۴ درصد افزایش پیدا كرد. این افزایش ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروه های هزینه مسافرت با تور معادل ۲۵.۵ درصد، لوازم صوتی، تصویری، عكاسی و فیلمبرداری و كامپیوتر ۲۳.۸ درصد، لوازم تفریح، بازی و ورزشی ۶.۸ درصد، نوشت افزار ۱۰.۵ درصد و خدمات تفریحی و فرهنگی ۳.۵ درصد بوده است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه تفریح و امور فرهنگی معادل ۵۱.۶ درصد افزایش داشته است. تحصیل در مردادماه ۱۳۹۷، شاخص بهای گروه تحصیل نسبت به ماه قبل معادل ۰.۲ درصد افزایش داشت. افزایش فوق ناشی از بالا رفتن شهریه كلاس های تقویتی معادل ۱.۸ درصد بوده است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه تحصیل معادل ۱۴.۲ درصد افزایش داشته است. رستوران و هتل در ماه مورد گزارش، شاخص بهای گروه رستوران و هتل نسبت به ماه قبل معادل ۳.۸ درصد افزایش پیدا كرد. این افزایش ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروه های هزینه غذای آماده در خارج از خانه معادل ۳.۸ درصد، غذای آماده جهت مجالس و مراسم ۴.۴ درصد و هزینه هتل و مهمانپذیر ۰.۷ درصد بوده است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه رستوران و هتل معادل ۱۶.۹ درصد افزایش داشته است. كالاها و خدمات متفرقه در مردادماه ۱۳۹۷، شاخص بهای گروه كالاها و خدمات متفرقه نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل ۷.۱ درصد مواجه گردید. افزایش فوق بیشتر تحت تأثیر بالا رفتن شاخص بهای گروه های لوازم بهداشتی و آرایشی و خدمات شخصی معادل ۶.۸ درصد، اجرت ساخت طلای ۱۸ عیار ۱۶.۹ درصد و لوازم شخصی ۹.۷ درصد بوده است. شاخص بهای گروه فوق در مقایسه با ماه مشابه سال قبل معادل ۳۲.۷ درصد افزایش داشته است. 223223

1397/06/31
13:24:11
5.0 / 5
3804
تگهای خبر: آنلاین , ابزار , ارز , خدمات
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین مطالب مرتبط در سیب پال
نظرات بینندگان سیب پال در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۳
سیب پال sibPal

سیب پال

اخبار اقتصادی

sibpal.ir - حقوق مالکیتی سایت سیب پال محفوظ است